Kancelaria Notarialna
10-539 Olsztyn ulica Erwina Kruka Nr 4 lokal 2 (dawniej Dąbrowszczaków)

Telefon 89 519 56 56
tel.kom. 530 741 411

Adres e-mail poczta@notariusz-olsztyn.pl

Szanowni Państwo!

Witam na stronie internetowej Notariusza w Olsztynie Macieja Wróblewskiego.
Kancelaria Notarialna mieści się w centrum Olsztyna przy ulicy Erwina Kruka Nr 4 lokal Nr 2. Miejsca parkingowe usytuowane są bezpośrednio przy ulicy Erwina Kruka.

Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Istnieje możliwość dokonania czynności w innym, dogodnym dla Państwa terminie. Szanując komfort moich klientów proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia spotkania. Działalność Kancelarii obejmuje pełen zakres usług notarialnych, skierowanych do wszystkich grup odbiorców.

Serdecznie zapraszam.

Jako Notariusz powołany jestem do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych) i w zakresie swoich uprawnień działam jako osoba zaufania publicznego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły, w tym m. in.: protokoły zgromadzeń spółek;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe,
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszelkie informacje w zakresie dokonywanych czynności udzielane są bezpłatnie.

dokumenty opłaty

Mając na uwadze odmienny charakter każdej czynności notarialnej, proszę o kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny, celem ustalenia wymaganych dokumentów.

Poniżej przedstawiam wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do dokonania wybranych czynności:

 1. zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:
  • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • numer księgi wieczystej
  • na życzenie stron: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych; zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
 2. zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • podstawa nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej zawierające: oznaczenie osób, którym przysługuje prawo, oznaczenie lokalu (powierzchnia, ilość pomieszczeń, przysługuje prawo, oznaczenie lokalu (powierzchnia, ilość pomieszczeń, kondygnacja budynku), informację o braku zaległości w opłatach czynszowych;
  • na życzenie stron zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
 3. zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) nieruchomości gruntowej/prawa użytkowania wieczystego gruntu:
  • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat związanych z dokonaniem danej czynności notarialnej proszę o kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny. Obliczenie ostatecznych kosztów czynności możliwe jest po zapoznaniu się z dokumentami.

Na koszty związane z dokonaniem czynności notarialnej składają się:

 1. taksa notarialna - maksymalne stawki wynagrodzenia Notariusza wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;
 2. podatki, które Notariusz pobiera z mocy prawa:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych; Zasady opodatkowania i wysokość podatku określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn; Zasady opodatkowania i wysokość podatku określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;
 3. opłata sądowa za dokonanie wpisu do księgi wieczystej; Wysokość opłat sądowych z zakresu prawa o księgach wieczystych regulują przepisy art. 42-48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.